MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Yazılım Mühendisliği

SE 410 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yazılım Çerçevesi Uygulamaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SE 410
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere yazılım çerçevesi kavramını ve çeşitli amaçlar için nasıl uygulanacağını göstermektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yazılım çerçevesi kavramını açıklayabilecektir.
  • 3 katmanlı yazılım mimarisini tanımlayabilecektir.
  • Web hizmetlerinin arkasındaki protokolleri tartışabilecektir.
  • Uygulamalar oluşturmak için yazılım çerçevesini kullanabilecektir.
  • 5. .NET uygulamalarının konuşlandırılması ve yapılandırılması için mekanizmalar ve teknikler uygulayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders öğrencilere C# programla dili kullanarak .NET yazılım çerçevesi uygulamaları geliştirmenin temel kavramlarını öğretir. Ders öncelikle .NET Yazılım Çerçevesi kullanılarak .NET uygulamaları geliştirilebilmesi için öğrenilmesi gereken ana konuları kapsar. Dersi alan öğrencilerin bu konuları tam olarak kavrayarak uygulaması, iş hayatında kurumsal düzeydeki profesyonel uygulamaları .NET Yazılım Çerçevesi aracılığıyla geliştirmesi ve dağıtması çok daha kolay bir hal alacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Programming C# 8.0: Build Cloud, Web, and Desktop Applications, Bölüm 1
2 GUI Kavramları Programming C# 8.0: Build Cloud, Web, and Desktop Applications, Bölüm 1, 2
3 Değişkenler, Veri Türleri, Diziler Programming C# 8.0: Build Cloud, Web, and Desktop Applications, Bölüm 2, 3
4 Sözdizimi, Formlar, Sıralar, Zaman Programming C# 8.0: Build Cloud, Web, and Desktop Applications, Bölüm 4, 5
5 Döngüler Programming C# 8.0: Build Cloud, Web, and Desktop Applications, Bölüm 2, 17
6 Kalıtım, İstisnalar Programming C# 8.0: Build Cloud, Web, and Desktop Applications, Bölüm 6, 8
7 Temsilciler, Lambdalar ve Etkinlikler Programming C# 8.0: Build Cloud, Web, and Desktop Applications, Bölüm 9
8 Dönemin gözden geçirilmesi  
9 Ara Sınav Programming C# 8.0: Build Cloud, Web, and Desktop Applications, Bölüm 10
10 Birleştirmeler Programming C# 8.0: Build Cloud, Web, and Desktop Applications, Bölüm 12
11 Dosyalar ve Akışlar Programming C# 8.0: Build Cloud, Web, and Desktop Applications, Bölüm 15
12 Çok Kanallılık Programming C# 8.0: Build Cloud, Web, and Desktop Applications, Bölüm 16
13 Bulut Uygulaması Geliştirme Programming C# 8.0: Build Cloud, Web, and Desktop Applications, Bölüm 7, 10, 11, 18
14 Gerçek Hayat Uygulamaları
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
30
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
20
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Yazılım Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Yazılım Mühendisliği problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık Yazılım Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir yazılım sistemini, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar, gerçekleştirir, sınar, doğrular, raporlar, ölçer ve bakımını yapar; bu amaçla modern yöntemleri uygular.

X
4

Yazılım Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Yazılım Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

Yazılım Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik ve Yazılım uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik ve yazılım çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir. 

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Yazılım Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişebilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Yazılım Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir. 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.