Sıkça Sorulan Sorular


Genel Bilgiler

Yazılım, bütün belgeleriyle birlikte (fizibilite, yönetim, araştırma, belirtim, tasarım, geliştirme, test, bakım v.b.) sunulan bilgisayar programıdır. 

Yazılım mühendisliği, belirli bir hedefe ve sisteme dayalı olarak ve işbölümü yapılarak, belirli prensipler, yöntemler ve araçlar kullanılarak bilgisayar yazılımlarının tasarımı, geliştirilmesi, sınanması ve bakımı konularını ele alan sistematik ve çok disiplinli bir mühendislik dalıdır. 

Başta uzay ve savunma teknolojileri, bankacılık, otomotiv, telekomünikasyon vb. sektörler olmak üzere her alanda kullanılan bilgisayar sistemlerine, yazılım tasarımını hazırlayan, sisteme entegre işlemini gerçekleştiren ve uygulamasını yapan kişidir. 

Çünkü İEÜ yazılım mühendisliği Türkiye’de kurulmuş ilk yazılım mühendisliği bölümüdür.
Çünkü bünyesinde, neredeyse tümü yazılım sektöründe çalışmış, pratik ve teorik bilgileri harmanlamış ve bilimsel yetkinliklerini ispat etmiş bir akademik kadroya sahiptir.
Çünkü Türkiye’deki oyun ve web mühendisliği opsiyonlarına sahip tek yazılım mühendisliği bölümüdür.
Çünkü birçoğunun bölümden mezun olmadan önce iş hayatına atılan ve çalışmaya başlayan öğrencilerin bulunduğu yazılım mühendisliği bölümüdür.
Türkiye ve özellikle İzmir, üniversiteler bünyesinde açılan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Tekno-kentler)  sayesinde son yıllarda bir yazılım merkezi haline gelmiş ve yüzlerce yeni yazılım geliştirme firması yeni yatırımlar yaparak faaliyete geçmiştir. Bu doğrultuda, yazılım mühendislerine inanılmaz bir talep oluşmuş ve iş bulma kaygısı yerini hangi şirketi seçmeliyim düşüncesine bırakmıştır. Buna ek olarak Tekno-kentlerin sağladığı vergi avantajlarıyla, yazılım mühendisleri kendi işini çok düşük sermayelerle açabilme olanağına da sahip olmuştur. 

Üst düzeyde genel yeteneğe sahip, mantık yürütme ve tasarım yeteneği olan, fen ve matematik alanlarına ilgi duyan, bildiklerini başkalarına aktarabilme ve etkileme (ikna) yeteneği olan, sosyal, dikkatli, sabırlı, ekip çalışmasına yatkın, yeni fikirlere açık, kendisini sürekli geliştirebilen kimseler Yazılım Mühendisliği için ideal kişilerdir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Yazılım Mühendisliğinde, yazılım mühendisi diplomasının yanında seçenek olarak Bilgisayar Oyunları ve Web Mühendisliği alt uzmanlık alanları vardır. Bunlardan herhangi birini seçerek, yazılım mühendisliği diplomasına ek olarak o alt alanda uzmanlaşabilir ve sertifikasyona sahip olabilirsiniz. 

Genellikle büro ortamında çalışılır. Bununla birlikte, proje ister ve analiz aşamalarında paydaş ziyaretlerinde bulunmaları gerekir ve projelere bağlı olarak yurt içi ve dışı seyahat etmeleri gerekebilir. Çalışırken üst yönetimle, programcılarla ve müşterilerle, yoğun olarak iletişim halindedirler. 
Hazırlanacak yazılımlarla ile ilgili olarak müşteri ilişkilerini kurarlar, müşterilerden aldığı bilgiler doğrultusunda analiz yaparlar, yazılım tasarım yapar ve programlarını hazırlarlar. Hazırlanmış programları test eder ve gerekli düzeltmeleri yaparlar. Yazılımı sorunsuz şekilde çalışır hale getirdikten sonra, gerekli durumlarda kullanım yönergesini hazırlayarak, kullanıcıların eğitilmesini sağlarlar ve yazılımın yaşatılması için gerekli işlemleri denetlerler. 

Bu iki mühendislik dalı arasındaki ortak yanlar çok fazla olmakla beraber, ana fark şu şekilde izah edilebilir: Bilgisayar Mühendisliği daha çok donanımın kendisini kontrol eden yazılımların tasarımı ve geliştirilmesine vurgu yaparken, Yazılım Mühendisliği ise çoğunlukla uygulama yazılımlarının tasarımı, geliştirilmesi, kurulması ve yaşatılması ile ilgilenir.

Yazılım mühendisliğinin felsefesi ve disiplini, programın ilk senelerinde öğretilmeye başlanır ve program boyunca da öğrencilerin bolca uygulama yapmaları beklenir. Öğrenciler, kendi teknik becerilerini geliştirmek amacıyla, tasarım ve programlamaya ilk yıllarında başlarlar. Teknik dokümantasyon, sunumlar, raporlar, ekran değerlendirmeleri ve ekip çalışması sayesinde öğrenciler güçlü iletişim becerilerini geliştirirler.

İlk yıl, yazılım mühendisliği öğrencileri, matematik ve fen bilimleri konusunda güçlü bir temel oluşturmak için, Matematik ve Fizik dersleri alırlar. İyi programlama becerisi geliştirebilmek ve tasarım prensiplerini öğrenebilmek için de iki tane programlama dersi alırlar; bu derslerinde C/C++/Java kullanırlar. Ayrıca giriş seviyesinde olmak üzere Yazılım Mühendisliğine giriş derslerini alırlar.

Hayır, bilgisayar programlama hakkında bilgiye sahip olmanız gerekli değildir, ancak daha önceden edindiğiniz bilginiz varsa, ilk yıl alacağınız programlama derslerinde faydalı olacaktır.

Yazılım Mühendisleri pek çok alanda iş bulabilmekte veya kendi işlerini az bir sermaye ile kurabilmektedirler. İstihdam sağlayan kuruluşlar arasında başta savunma sanayi, bankacılık, tıp, ulaştırma, perakende, havacılık, oyun, hizmet ve üretim sanayi olmak üzere hemen her türlü kuruluş bulunmaktadır. Bu kuruluşlar kamu veya özel sektörde yer alabilmekte, yurt içi ve dışında faaliyet gösterebilmektedir. Kendini işini kurmak isteyen öğrencilerimiz daha mezun olmadan çalışmaya başlamakta, önce ev ortamında geliştirdikleri yazılımlarla cep harçlıklarını çıkarmakta, mezuniyet sonrasında da firmalaşarak gelişimlerini sürdürmekte, devletin bu konudaki teşviklerinden yararlanabilmektedirler. Ayrıca yazılım mühendislerine olan küresel gereksinin nedeniyle yurt dışından, özellikle de Avrupa ve Amerikan üniversitelerinden pek çok burs programı bulunmaktadır. Öğrenciler özellikle lisansüstü programlarına burslu olarak kayıt olabilmekte, çeşitli yazılım geliştirme projelerinde çalışarak geçimlerini sağlayabilmektedir. Bu öğrencilerden istekli ve uygun olanlar ise doktora programlarına kaydolarak, akademik hayata adım atmaktadırlar.

Yazılım mühendisi, içinde yazılım yapılması gereken her sektörde çalışabilir.  Bunlardan bazıları şöyledir: Bankacılık, oyun, e-devlet, elektronik savaş ve savunma sistemleri, sinyal işleme, sağlık bilgi sistemleri, robotik ve yapay-zeka.

Eğitim süresi, 1 yılı İngilizce hazırlık olmak üzere toplam 5 yıldır. Hazırlık sınıfını direkt geçen öğrenciler için bu süre 4 yıldır. 

BOOP, üçüncü sınıfa başlayan öğrencilerin seçenekli olarak kaydolabileceği bir sertifika programıdır. Öğrenciler kendilerine verilen bu hakkı, alabilecekleri seçmeli derslerden yedi tanesini opsiyon programı ile belirlenen bilgisayar oyunlarıyla ilgili dersleri alarak kullanırlar ve bitirme projelerinde de bir bilgisayar oyunu tasarlayıp geliştirmeleri durumunda bilgisayar oyunları sertifikasına hak kazanırlar.

WMOP, üçüncü sınıfa başlayan öğrencilerin seçenekli olarak kaydolabileceği bir sertifika programıdır. Öğrenciler kendilerine verilen bu hakkı, alabilecekleri seçmeli derslerden yedi tanesini opsiyon programı ile belirlenen web programlama ve yönetimi ile ilgili dersleri alarak kullanırlar ve bitirme projelerinde de web konusunda uzmanlık gerektiren bir işi tamamlamaları durumunda Web mühendisliği sertifikasına hak kazanırlar.

Programın temel amacı öğrencileri kendi oyunlarını yazacak, veya piyasada bir oyun yazılımı firmasına kolay bir şekilde adapte olacak şekilde kapsamlı bir bilgisayar oyunları eğitimi vermektir. Bu bağlamda sertifika programında eğitimler piyasada yaygın olarak kullanılan yazılımlar kullanılarak yapılmaktadır.