Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Yazılım Mühendisliği

Projeler

Proje Adı Proje Yürütücü / Araştırmacı Yılı
Bilgisayar Destekli Duyuşsal Öneri Sisteminin Öğretmen Adaylarının
Bilişsel-Duyuşsal Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi
Doç. Dr. Senem Kumova Metin 2018 - ...
Derin Öğrenme Yöntemi ile Türkçe Sözcük Türü İşaretleme Doç. Dr. Senem Kumova Metin 2018 - ...
Türkçe Metinlerde Çok Sözcüklü İfadelerin Tespiti Doç. Dr. Senem Kumova Metin 2015-2017
Türkçe Kısa Metin Benzerlik Ölçümü için Eminlik Faktörü Yaklaşımı ve Eş Anlatım Derlemi Doç. Dr. Senem Kumova Metin 2015-2017
Zipf Kanunları Esasında Güncel Yazılı Türkçe’nin Nicel Dilbilim Ölçütleri Doç. Dr. Senem Kumova Metin 2005-2008
Mobil Kablosuz Ağlarda Üç Boyutta Konum Tespiti Algoritmalarının Geliştirilmesi ve Analizi Doç. Dr. Hüseyin Akcan 2012-2014
Kablosuz Ölçme Ağlarında GPS Kullanmadan Konumlamanın Algoritmik Açıdan İncelenmesi Doç. Dr. Hüseyin Akcan 2010-2012
Durum Farkında Servis Platform (CASP) Mimarisi, Tasarımı ve Geliştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Çelikkan
Dr. Öğr. Üyesi Kaan Kurtel
2015-2017
Hafif Bilişsel Bozukluk Tanısı Alan Bireylerin Default Mode, Kısa Süreli Bellek Kayıt ve Geri Çağırma ile İlişkili Nöral Bileşenlerinin Erken Alzheimer Hastaları ile Onların Sağlıklı Kardeşleri ve Kontroller ile Karşılaştırılması Dr. Öğr. Üyesi Kaya Oğuz 2015-2019

 

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.