Çift Anadal Programı

Çift anadal programında alınacak dersler, 75 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla, öğrencinin anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler dışında kalan tüm derslerden oluşur (Çift Anadal Programi Yönergesi, Madde 4-2). Aşağıda ilgili ders listesi örnekleri verilmiştir.

 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü  Öğrencileri İçin

 

 

Kodu

Önk.

Ders Adı

Yerel Kredi

AKTS

SE 105

 

Yazılım Mühendisliğine Giriş

3

3

SE 315

 

Yazılım Proje Yönetimi

3

5

SE 305

SE 105

Yazılım Belirtim ve Tasarım

3

8

SE 309

SE 116

Programlama Dilleri Kavramları

3

8

SE 311

SE 116

Yazılım Mimarisi

3

7

SE 318

SE 305

Yazılım Sınama ve Doğrulama

3

7

SE 375

 

Sistem Programlama

3

7

ST 304

 

Staj (4 hafta)

0

4

POOL 003

 

GED - Sosyal Bilimler A: İktisadi Bilimler

3

4

ELEC 001

 

Seçmeli Ders I

3

4

ELEC 002

 

Seçmeli Ders II

3

4

ELEC 003

 

Seçmeli Ders III

3

5

ELEC 004

 

Seçmeli Ders IV

3

5

ELEC 005

 

Seçmeli Ders V

3

4

ELEC 006

 

Seçmeli Ders VI

3

5

ELEC 007

 

Seçmeli Ders VII

3

5

ELEC 008

 

Seçmeli Ders VIII

3

8

ELEC 009

 

Seçmeli Ders IX

3

4

ELEC 010

 

Seçmeli Ders X

3

5

ELEC 011

 

Seçmeli Ders XI

3

7

 

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğrencileri İçin

 

 

Kodu

Önk.

Ders Adı

Yerel Kredi

AKTS

SE 115

 

Programlamaya Giriş I

3

6

SE 116

SE115

Programlamaya Giriş II

3

6

CE 215

 

Bilgisayar Bilimlerinde Ayrık Yapılar

3

6

CE 221

SE116

Veri Yapıları ve Algoritmalar

4

7

MATH 250

 

Mühendisler İçin Doğrusal Cebir ve Türevsel Denklemler

3

6

SE 105

 

Yazılım Mühendisliğine Giriş

3

3

CE 223

 

Veri Tabanı Sistemleri

4

7

SE 315

 

Yazılım Proje Yönetimi

3

5

SE 305

SE 105

Yazılım Belirtim ve Tasarım

3

8

SE 309

SE 116

Programlama Dilleri Kavramları

3

8

SE 311

SE 116

Yazılım Mimarisi

3

7

SE 318

SE 305

Yazılım Sınama ve Doğrulama

3

7

SE 375

 

Sistem Programlama

3

7

CE 308

CE215

Hesaplama Kuramı

3

7

ST 304

 

Staj (4 hafta)

0

4

ELEC 001

 

Seçmeli Ders I

3

4

ELEC 002

 

Seçmeli Ders II

3

4

ELEC 003

 

Seçmeli Ders III

3

5

ELEC 004

 

Seçmeli Ders IV

3

5

ELEC 005

 

Seçmeli Ders V

3

4

ELEC 006

 

Seçmeli Ders VI

3

5

ELEC 007

 

Seçmeli Ders VII

3

5

ELEC 008

 

Seçmeli Ders VIII

3

8

ELEC 009

 

Seçmeli Ders IX

3

4

ELEC 010

 

Seçmeli Ders X

3

5

ELEC 011

 

Seçmeli Ders XI

3

7

 

Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğrencileri İçin

 

 

Kodu

Önk.

Ders Adı

Yerel Kredi

AKTS

SE 115

 

Programlamaya Giriş I

3

6

SE 116

SE115

Programlamaya Giriş II

3

6

CE 215

 

Bilgisayar Bilimlerinde Ayrık Yapılar

3

6

CE 221

SE116

Veri Yapıları ve Algoritmalar

4

7

SE 105

 

Yazılım Mühendisliğine Giriş

3

3

CE 223

 

Veri Tabanı Sistemleri

4

7

POOL 005

 

GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim

3

4

SE 315

 

Yazılım Proje Yönetimi

3

5

SE 305

SE 105

Yazılım Belirtim ve Tasarım

3

8

SE 309

SE 116

Programlama Dilleri Kavramları

3

8

SE 311

SE 116

Yazılım Mimarisi

3

7

SE 318

SE 305

Yazılım Sınama ve Doğrulama

3

7

SE 375

 

Sistem Programlama

3

7

CE 308

CE215

Hesaplama Kuramı

3

7

ST 304

 

Staj (4 hafta)

0

4

ELEC 001

 

Seçmeli Ders I

3

4

ELEC 002

 

Seçmeli Ders II

3

4

ELEC 003

 

Seçmeli Ders III

3

5

ELEC 004

 

Seçmeli Ders IV

3

5

ELEC 005

 

Seçmeli Ders V

3

4

ELEC 006

 

Seçmeli Ders VI

3

5

ELEC 007

 

Seçmeli Ders VII

3

5

ELEC 008

 

Seçmeli Ders VIII

3

8

ELEC 009

 

Seçmeli Ders IX

3

4

ELEC 010

 

Seçmeli Ders X

3

5

ELEC 011

 

Seçmeli Ders XI

3

7

Çift anadal programında alınan/alınacak dersler 75 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla listede yer alan dersler anadal programında alındı ise tekrar alınmasına gerek yoktur. Seçmeli dersler (ELEC) ile ilgili özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. ST 304 kodlu staj dersinin çift anadal programından alınması zorunludur.

 

Notlar

 

  • Yazılım Mühendisliği bölümünden mezun olabilmek için toplamda 240 ECTS'lik ders alınması gerekmektedir.  Bölüm öğrencileri toplam 240 ECTS'yi sağlayacak şekilde GED ve seçmeli derslerini tamamlamalıdırlar. Aksi halde programdan mezun olabilmek için geçerli koşulları yerine getirmemiş kabul edileceklerdir.

 

  • Seçmeli Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar:

 

Yazılım Mühendisliği planlarında 11 adet seçmeli ders bulunmaktadır.

  •  
  • 1 adet bilim havuzundan (4. sınıf, Bahar dönemi derslerinden ELEC 008, SE 366- Sayısal   

Çözümleme, CE 485 Lineer ve Tamsayı programlama veya Math 485- Veri Analizi derslerinden biri olacak), 

  • 1 adet programlama havuzundan (ELEC 011, SE 307 - Nesne Tabanlı Programlamanın Kavramları ya da CE 475 - Makine Öğrenmenin Temelleri ve Uygulamaları derslerinden biri olacak)
  • en az 5 adedi teknik seçmeli ve geri kalanları (GED kodlu olmayan) serbest seçmeli olacak şekilde 11 adet seçmeli ders almakla  yükümlüdürler.