MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Yazılım Mühendisliği

SE 375 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sistem Programlama
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SE 375
Bahar
2
2
3
7

Ön-Koşul(lar)
  SE 116 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin pratik ağ ve çoklu iş parçacığı programlamasına odaklanmak suretiyle sistem programlamadaki bilgilerini artırmaktır. Bu derste iletişim protokolleri, senkronizasyon ilkeleri, kilitlenmeler, bilgi güvenliği, kimlik doğrulama, gizlilik, bütünlük ve dijital imzalama gibi konular anlatılmaktadır. Ders süresince Java programlama dili kullanılacaktır. Tüm laboratuvar egzersizleri ve ödevleri Java'da yapılacaktır; bu nedenle, bu dersi tamamlayabilmek için, bir öğrencinin iyi Java programlama becerilerine sahip olması gerekir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İş parçaçığı kavramlarını ve iş parçaçığı programlamanın avantajlarını ve potansiyel sorunlarını açıklayabilecek,
  • İş parçacığı kodu kullanıldığında kazanılan avantajları gösteren deneyler tasarlayabilecek,
  • Bilgisayar ağlarının temel çalışma prensiplerini ve protokollerini açıklayabilecek,
  • Soket programlama ve ağ programlarını çoklu iş parçacıkları kullanarak uygulayabilecek,
  • Kimlik doğrulama, gizlilik, bütünlük ve dijital imzalama ile ilgili güvenlik kavramlarını uygulayabilecektir.
Ders Tanımı Öğrencilere, çoklu iş parçacıkları ve bilgisayar ağlarını içeren sistem programlarını geliştirebilmeleri için temel bilgileri öğretmek. Ders, çoklu iş parçacığı, soket programlama ve bilgi güvenliği konularına giriş niteliğindedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Eğitici Notları
2 Süreçler, iş parçacıkları, eşzamanlılık Horstmann & Cornell, Bölüm 14. pp. 716-722
3 İş parçacıkları programlama yapıları Horstmann & Cornell, Bölüm 14. pp. 730-735
4 Senkronizasyon, Yarış Durumları, Kilitlenmeler Horstmann & Cornell, Bölüm 14. pp. 736-762
5 İş parçaçığı güvenceli kolleksiyonlar, Swing Horstmann & Cornell, Bölüm 14. pp. 771-806
6 Bilgisayar ağ temelleri - Giriş Hortsmann, Bölüm 20. pp.818-823
7 Reference modelleri - OSI-TCP/IP Hortsmann, Bölüm 20. pp.818-823
8 Bilgisayar ağ protokol temelleri: IP / TCP / UDP Hortsmann, Bölüm 20. pp.818-823
9 Soket programlama yapıları Hortsmann, Bölüm 20. pp.823-842
10 Vize 1
11 Bilgisayar güvenliğinin temelleri: Genel değerlendirme ve bilgi güvenliği tanımları Oaks, Bölüm 1
12 Pratik bilgi güvenliği: Kimlik doğrulama, sağlama, simetrik ve asimetrik şifreleme ve şifre çözme teknikleri, dijital imza. Oaks, Bölüm 7,9,11
13 Güvenlik Programlama Eğitici Notları
14 Lab Sınavı
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

1) Core Java, Volume I Fundamentals, 8/e, Horstmann & Cornell, 2008, Prentice Hall, ISBN10: 0132354764,  ISBN13: 978-0132354769

Önerilen Okumalar/Materyaller

1)  Big Java, Horstmann, 4th edition, 2010, Wiley, ISBN13: 978-0470553091

2) Java Security, Scott Oaks, 2nd Edition,  2013,O'Reilly Media, ISBN13: 978-0596001575, ISBN10: 0596001576

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
6
96
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
210

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Yazılım Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Yazılım Mühendisliği problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık Yazılım Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir yazılım sistemini, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar, gerçekleştirir, sınar, doğrular, raporlar, ölçer ve bakımını yapar; bu amaçla modern yöntemleri uygular.

4

Yazılım Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Yazılım Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X
6

Yazılım Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik ve Yazılım uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik ve yazılım çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir. 

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Yazılım Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişebilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Yazılım Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir. 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.