MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Yazılım Mühendisliği

SE 323 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Programlama Dilleri Kavramları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SE 323
Güz
2
2
3
6

Ön-Koşul(lar)
  SE 116 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Programlama Dilleri Kavramları dersi, öğrencilere geniş ve derinlemesine programlama dili kavramını tartışma imkânı sağlar. Çeşitli dil yapılarının tasarım konularını sunarak, en yaygın dillerin bazılarının yapıları için tasarım seçeneklerinin ve alternatiflerinin mukayesesi, programlama dilleri kavramının anlaşılabilmesi için gerçek temellerin öğrencilere verilmesi amaçlanır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • programlama dillerinde çeşitli ilke ve paradigmaları tanımlayabilecek,
  • sözcük ve söz dizimi analizinde kullanılan gramerleri tanıyabilecek,
  • dillerin tasarımında yer alan tip, bağlam, yaşam süresi, depolama, fonksiyon sığası, fonksiyonlar ve sıralama konularını tartışabilecek,
  • nesneye dayalı programlama dillerinin kavramsal temellerini açıklayabilecek,
  • farklı programlama dillerinde küçük programları geliştirebilecektir.
Ders Tanımı Derste işlenecek konular içinde sözcük ve söz dizimi analizleri, adlar, bağlar, tip kontrolleri, fonksiyon sığaları, veri tipleri, ifadeler, atama durumları, altprogramlar, altprogramların kodlanması, soyut data tipleri ve kapsülleme yapıları, nesneye dayalı programlama dillerine destek, istisna yönetimi ve olay yönetim yer almaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, ana programlama dilleri ve evrimleri Bölüm 1-2. Concepts of Programming Languages. International Edition 10th Edition by Roberto Sebesta (2013)
2 Söz dizimi ve semantik tanımlama, Sözcük ve söz dizimi analizi Bölüm 3-4. Concepts of Programming Languages. International 10th Edition by Roberto Sebesta (2013)
3 İsimler, bağlama, tip kontrolü ve alan Bölüm 5. Concepts of Programming Languages. International Edition 10th Edition by Roberto Sebesta (2013)
4 Veri tipleri Bölüm 6. Concepts of Programming Languages. International Edition 10th Edition by Roberto Sebesta (2013)
5 Veri tipleri Bölüm 6. Concepts of Programming Languages. International Edition 10th Edition by Roberto Sebesta (2013)
6 İfadeler ve atama ifadeleri Bölüm 7-8. Concepts of Programming Languages. International 10th Edition by Roberto Sebesta (2013)
7 Ara sınav
8 Alt programlar Bölüm 9. Concepts of Programming Languages. International Edition 10th Edition by Roberto Sebesta (2013)
9 Alt programlar Bölüm 9. Concepts of Programming Languages. International Edition 10th Edition by Roberto Sebesta (2013)
10 Alt programları gerçekleme Bölüm 10. Concepts of Programming Languages. International Edition 10th Edition by Roberto Sebesta (2013)
11 Soyut veri yapıları ve kapsülleme Bölüm 11. Concepts of Programming Languages. International Edition 10th Edition by Roberto Sebesta (2013)
12 Nesneye dayalı programlama için destek Bölüm 12. Concepts of Programming Languages. International Edition 10th Edition by Roberto Sebesta (2013)
13 Nesneye dayalı programlama için destek Bölüm 12. Concepts of Programming Languages. International Edition 10th Edition by Roberto Sebesta (2013)
14 İstisna yönetimi ve olay yönetimi Bölüm 14. Concepts of Programming Languages. International Edition 10th Edition by Roberto Sebesta (2013)
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Concepts of Programming Languages. International Edition 10th Edition by Roberto Sebesta (2013), ISBN: 978-0-13-139531-2

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
60
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
25
50
Final Sınavı
1
24
24
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Yazılım Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Yazılım Mühendisliği problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık Yazılım Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir yazılım sistemini, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar, gerçekleştirir, sınar, doğrular, raporlar, ölçer ve bakımını yapar; bu amaçla modern yöntemleri uygular.

4

Yazılım Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Yazılım Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X
6

Yazılım Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik ve Yazılım uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik ve yazılım çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir. 

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Yazılım Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişebilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Yazılım Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir. 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.