MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Yazılım Mühendisliği

SE 322 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yazılım Sınama ve Doğrulama
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SE 322
Bahar
2
2
3
6

Ön-Koşul(lar)
  SE 209 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Gösterip yaptırma
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin birinci amacı, öğrencilerin yazılım testinin temel ve prensiplerini öğretmektir. İkinci amaç ise, öğrencilerin yüksek kaliteli bir yazılım ürünü geliştirmelerini sağlamak üzere, temel test yöntemleri ve teknolojileri hakkında bilgilendirmektir. Dersin üçüncü amacı, öğrencilerin uluslararası yazılım testi belgelendirme sürecinde, yazılım testi konusunda gerekli becerileri kazanmasını sağlamaktır. Bu hedefler yazılım test süreçlerinin, test dokümantasyonun, test tekniklerinin, test yönetiminin ve test araçlarının öğrenilmesi ile elde edilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yazılım test terminolojisini kullanabilecektir;
  • Test kavramları ve test tiplerini açıklayabilecektir;
  • Yazılım gelişimi sürecinde test hedeflerini belirtebilecektir;
  • Test tekniklerini uygulayabilecektir;
  • Yazılım kalitesi kavramını açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Yazılım geliştirme konusunda genel kabul gören konulardan biri, mükemmel bir yazılım geliştirilmenin mümkün olmadığıdır. Bundan dolayı, yazılım kullanıma geçmeden önce mevcut hatalarından arındırılarak yanlış çalışma etkilerini azaltmak gerekmektedir. Test, yazılımın iyi bir performans sağlaması için de gereklidir. Bu derste, yazılım mühendisliğindeki test süreçleri, test dokümantasyonu ve test tekniklerine ilişkin kavram ve tanımlar öğretilmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yazılım testinin temelleri Chapter 1 of Black, van Veenendaal and Graham: Foundations of Software Testing, 3rd ed., Cengage Learning, 2012. ISO/IEC/IEEE 29119-1 Software testing - Part 1: Concepts and definitions
2 Yazılım testi Chapter 8 of Sommerville, Ian: Software Engineering, (10th ed.), Pearson, 2016.
3 Yazılım yaşam döngüsü boyunca test. Lab: YGYD’de yazılım testi ve test dokümantasyonu Chapter 2 of Black’s book.
4 Statik teknikler. Lab: Yazılımın incelenmesi ve döngüsel karmaşa Chapter 3 of Black’s book.
5 Test tasarım teknikleri: Test geliştirme süreci. Lab: Bileşen testi - birim testi: JUnit Chapter 4 of Black’s book.
6 Test tasarım teknikleri: Kara kutu test teknikleri. Lab: Karar tablosu testi ve denklik paylarına ayırma Chapter 4 of Black’s book.
7 Test tasarım teknikleri: Şeffaf kutu test teknikleri. Lab: Karar tablosu testi ve denklik paylarına ayırma Chapter 4 of Black’s book.
8 Dersin gözden geçirilmesi
9 Test Yönetimi. Lab: Web uygulamaları için yazılım testi çerçevesi: Selenium IDE Chapter 5 of Black’s book.
10 Kalite Yönetimi. Lab: Web uygulamaları için yükleme test aracı: Jmeter Chapter 24 of Sommerville’s book.
11 Kalite Yönetimi. Lab: Web uygulamaları için yükleme test aracı: Jmeter Chapter 24 of Sommerville’s book.
12 Mutation testi, mutant maliyetlerinin hesaplanması A Survey on Mutation Testing Techniques, Applications and Tools
13 Örnek olay 1 National Transportation Communications for ITS Protocol Object Definitions for Dynamic Message Signs (DMS)
14 Örnek olay 2 Online shop örneği, Marathon örneği
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

1. Sommerville I. Software Engineering. 10th ed. Addison Wesley, 2016, ISBN-13: 978-0133943030.

      2. Black R., van Veenendaal E. and Graham D. Foundations of Software Testing. 3rd ed. Cengage Learning, 2015, ISBN-13: 978-8131526361.

Önerilen Okumalar/Materyaller

1.   Bath G., McKay J. The Software Test Engineer’s Handbook: A Study Guide for the ISTQB Test Analyst and Technical Analyst Advanced Level Certificates. Rocky Nook, 2008. Bourque, P. and R.E. Fairley (eds.). 2014, ISBN-13: 978-1937538446.

2.   Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK). Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society, ISBN-10: 0-7695-5166-1.

3.   IEEE 829-2008 - IEEE Standard for Software and System Test Documentation.

4.   ISO/IEC/IEEE 29119-1Software testing - Part 1: Concepts and definitions.

5.   ISO/IEC/IEEE 29119-2 Software testing - Part 2: Test processes.

6.   ISO/IEC/IEEE 29119-3 Software testing - Part 3: Test documentation.

      7. ISO/IEC/IEEE P29119-4 DIS May 2013 Draft IEEE Standard Software testing -Part 4: Test techniques

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
-
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
4
56
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
-
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
30
30
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
200

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Yazılım Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Yazılım Mühendisliği problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık Yazılım Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir yazılım sistemini, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar, gerçekleştirir, sınar, doğrular, raporlar, ölçer ve bakımını yapar; bu amaçla modern yöntemleri uygular.

X
4

Yazılım Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Yazılım Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

Yazılım Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik ve Yazılım uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik ve yazılım çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir. 

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Yazılım Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişebilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Yazılım Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir. 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.