MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Yazılım Mühendisliği

SE 321 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yazılım Belirtim ve Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SE 321
Güz
2
2
3
6

Ön-Koşul(lar)
  SE 209 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, sistemin işlevsel ve işlevsel olmayan gereksinimlerini elde etmek, tanımlamak, analiz etmek, öncelik vermek, dengelemek ve modellemektir. Daha özellikli olarak, yazılım gereksinin dokümanı, endüstriyel standartlar ve UML modelleri hakkında kapsamlı bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Her öğrencinin bu derste geliştirilen becerilerini göstermek için bir proje hazırlaması gerekir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
 • kullanıcıdan bilgi toplama işlemleri adımlarını tanımlayabilecektir
 • bir bilgi sistemini analiz edebilecektir.
 • gereksinimlere uygun modellemeyi ve tasarımı uygulayabilecektir
 • model ve tasarımı detaylandırabilecektir
 • tasarım dokümantasyonu hazırlayabilecektir
Ders Tanımı Bu derste öğrencilere yazılım mühendisliğinin belirtim ve tasarım aşamaları hakkında bilgiler verilmektedir. Bu teorik bilgiler yanında, öğrencilere, gerçek müşterilerle, belirli konularda bir proje gerçekleştirerek derste verilen teorik bilgileri uygulama yaparak pekiştirme imkânı sağlanır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sistem analizine ve tasarımına giriş Dersin kitabı; Bölüm 1
2 Proje yönetimi Dersin kitabı; Bölüm 2
3 Gereksinimlerin belirlenmesi Dersin kitabı; Bölüm 3
4 İş süreçleri ve fonksiyonel modelleme Dersin kitabı; Bölüm 4
5 İş süreçleri ve fonksiyonel modelleme Dersin kitabı; Bölüm 5
6 Veri modelleme Dersin kitabı; Bölüm 6
7 Yapı modellemesi Dersin kitabı; Bölüm 5
8 Davranış modellemesi Dersin kitabı; Bölüm 6
9 Davranış modellemesi Dersin kitabı; Bölüm 6
10 Tasarıma geçiş Dersin kitabı; Bölüm 7
11 Class ve method tasarımı Dersin kitabı; Bölüm 8
12 Veri yönetimi katmanı tasarımı Dersin kitabı; Bölüm 9
13 İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Tasarımı Dersin kitabı; Bölüm 10
14 Proje sunumları
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı
 • Dennis A., Wixom B.H., and Tegarden D. Systems Analysis and Design: An Object Oriented Approach with UML, 5th ed., Wiley, 2015, ISBN: 978-1-118-80467-4.
Önerilen Okumalar/Materyaller
 1. ISO/IEC/IEEE 29148 Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering.
 2. IEEE Std 1233, 1998 Edition (R2002), IEEE Guide for Developing System Requirements Specifications.
 3. TSE, Türk Standardı Tasarısı, Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri için Genel Şartlar (General requirements for Hospital Information Management Systems), ICS 35.240.80.
 4. TSE, Sağlık Bilgi Sistemi Yazılımları Koruma Profili, Aralık 2013.
 5. Bennett S., McRobb S., and Farmer R. Object-Oriented Systems Analysis and Design Using UML. 4th ed., McGraw-Hill, 2010. ISBN-13: 978-0077125363.
 6. Sommerville I. Software Engineering. 10th ed., Pearson, 2016, ISBN-13: 978-0133943030.
 7. Larman C. Applying UML and Patterns. 3rd ed., Pearson, 2005, ISBN-13: 978-0131489066.
 8. Dennis A., Wixom B.H., and Roth R.M. Systems Analysis and Design, 5th ed., Wiley, 2012, ISBN 978-1-118-05762-9.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
10
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
7
14
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
24
24
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Yazılım Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Yazılım Mühendisliği problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık Yazılım Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir yazılım sistemini, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar, gerçekleştirir, sınar, doğrular, raporlar, ölçer ve bakımını yapar; bu amaçla modern yöntemleri uygular.

X
4

Yazılım Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Yazılım Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

Yazılım Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik ve Yazılım uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik ve yazılım çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir. 

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Yazılım Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişebilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Yazılım Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir. 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.