MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Yazılım Mühendisliği

SE 226 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İleri Programlama
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SE 226
Bahar
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
  SE 115 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Dersin temel amacı öğrencilerin çeşitli dillerde programlama yeteneklerini geliştirmektir. Derste Python ve C++ dilleri kullanılacaktır. Öğrenciler sıkça kullanılan veri yapıları, kütüphaneler, metodolojiler ve araçları teorik olarak gördükten sonra laboratuvar çalışmalarında deneyimleyeceklerdir. Öğrenciler derste gösterilen yöntemler ile gereksinimleri sağlayacak bir proje hazırlayacaklardır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • çeşitli dillerde programlar geliştirebilecek,
 • çeşitli dillerde program akışını kontrol edebilecek,
 • çeşitli dillerde veri yapılarını oluşturabilecek,
 • çeşitli dillerde fonksiyon tanımlayabilecek,
 • veri kaynaklarına erişebilecek,
 • karmaşık yöntemler, veri yapıları ve veri kaynakları kullanarak gereksinimleri sağlayan programlar geliştirebilecektir.
Ders Tanımı Derste işlenecek konular içinde temel veri tipleri, akış kontrolü, veri yapıları, fonksiyonlar, modüller, sınıflar ve nesneler, dosya yönetimi, veri tabanı erişimi, kullanıcı arayüzü geliştirme yer almaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Programlama Dillerinin Türleri
2 Temel veri tipleri, sabitler, değişkenler, operatörler
3 Akış Kontrolü: Seçim ifadeleri, döngü ifadeleri
4 C++ dilinde veri yapıları: Bellek operasyonları, işaretçiler, diziler, bağlı listeler, yığıtlar
5 Python dilinde veri yapıları: Listeler, kümeler, sözlükler
6 Fonksiyonlar I
7 Fonksiyonlar II
8 Arasınav
9 Python Modülleri
10 Python dilinde sınıflar ve nesneler
11 Dosya yönetimi
12 Veri tabanı erişimi
13 Kullanıcı arayüzü geliştirme
14 Proje materyallerinin teslimi ve Proje sunumları
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınav

 

Ders Kitabı
 • Python for Everybody: Exploring Data in Python 3, Charles Severance, CreateSpace Independent Publishing Platform, 978-1530051120
 • C++ How to Program, 10/E Deitel & Deitel©2015 ISBN-10: 9780134448237
Önerilen Okumalar/Materyaller
 • Python Programming Fundamentals, Kent D. Lee, ISBN 978-1-4471-6642-9
 • Interactive Python Tutorial https://www.learnpython.org
 • The Python Language Reference https://docs.python.org/3/reference/index.html

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
12
12
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Yazılım Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Yazılım Mühendisliği problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık Yazılım Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir yazılım sistemini, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar, gerçekleştirir, sınar, doğrular, raporlar, ölçer ve bakımını yapar; bu amaçla modern yöntemleri uygular.

4

Yazılım Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Yazılım Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X
6

Yazılım Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik ve Yazılım uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik ve yazılım çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir. 

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Yazılım Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişebilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Yazılım Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir. 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.