MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Yazılım Mühendisliği

SE 116 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Programlamaya Giriş II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SE 116
Bahar
2
2
3
6

Ön-Koşul(lar)
  SE 115 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Karma
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Problem çözme
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere, Java programlama dilini kullanarak nesne yönelimli programlamanın genel prensiplerini vermeyi amaçlar. Bu derste öğrenciler, sınıfları, nesneleri, veri üyelerini, metotları, kalıtımı ve çok biçimliliği içeren nesne yönelimli programlamanın ana kavramlarını öğrenecektir. Ders içeriğinde, soyut sınıfların kullanımıyla kalıtımın ve çok biçimliliğin uygulanması gibi nesne yönelimli programlama teknikleri de işlenecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Java programlama dilinde sınıfları tanımlayabilecek,
  • Nesne yönelimli programlama dillerinin belirgin özelliklerini tanımlayabilecek,
  • Java programlama dilinde nesneleri kullanarak program geliştirebilecek,
  • Java programlama dili ile sınıf tasarımlarında kalıtım tekniğini kullanabilecek,
  • Java programlama dili ile program geliştirmede çok biçimlilik kavramını uygulayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, Java programlama dili ile nesne yönelimli programlamanın temel kavramlarını kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Java programlama dili temelleri. Lab#1. Java How to Program, 10/e (Early Objects) Global Edition, 2., 4., 5. ve 7. Üniteler
2 Nesne yönelimli programlama dillerinin belirgin özellikleri: Kapsülleme, kalıtım, çok biçimlilik. Lab#2 Java How to Program, 10/e (Early Objects) Global Edition, Ünite 3
3 Nesne yönelimli programlamaya giriş: Sınıflar, nesneler, bilgi gizleme, metotlar, veri üyeleri. Lab#3. Java How to Program, 10/e (Early Objects) Global Edition, Ünite 3
4 Sınıflar Bölüm I: Kurucular, bozucular, aşırı yüklenmiş metotlar, “this” referansı, “has-a” ilişkisi, statik sınıf üyeleri, “final” örnek değişkenleri. Lab#4. Java How to Program, 10/e (Early Objects) Global Edition, 3. ve 8. Üniteler
5 Sınıflar Bölüm II: Sınıf uygulamaları. Lab#5. Java How to Program, 10/e (Early Objects) Global Edition, Ünite 8
6 Kalıtım Bölüm I: Kalıtıma giriş, “is-a” ilişkisi, süper sınıflar, alt sınıflar, “protected” üyeler. Lab#6. Java How to Program, 10/e (Early Objects) Global Edition, Ünite 9
7 Kalıtım Bölüm II: Kalıtım uygulamaları. Lab#7. Java How to Program, 10/e (Early Objects) Global Edition, Ünite 9
8 Çok Biçimlilik Bölüm I: Çok biçimliliğe giriş, soyut sınıflar, soyut metotlar, dinamik bağlama. Lab#8. Java How to Program, 10/e (Early Objects) Global Edition, Ünite 10
9 Ara sınav
10 Çok Biçimlilik Bölüm II: Java programlama dilinde “interface” kavramı. Proje kodlarındaki sorunların nasıl çözüleceğine dair öneriler. Ara sınav çözümü. Java How to Program, 10/e (Early Objects) Global Edition, Ünite 10
11 Java programlama dilinde istisna işleme. Lab#9. Java How to Program, 10/e (Early Objects) Global Edition, Ünite 11
12 Dizgiler, düzenli ifadeler, dosyalar. Projelerini tamamlamaları için öğrencileri yönlendirme. Java How to Program, 10/e (Early Objects) Global Edition, 14. ve 15. Üniteler
13 Soysal Programlama: Soysal metotlar ve soysal sınıflar. Lab#10. Java How to Program, 10/e (Early Objects) Global Edition, Ünite 20
14 Proje materyallerinin teslimi ve proje sunumları.
15 Genel tekrar.
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı Java How to Program, 10/e (Early Objects), Global Edition, Paul Deitel and Harvey Deitel, Pearson, ISBN13: 9781292018195
Önerilen Okumalar/Materyaller  1. Available Java tutorials on the Web (such as https://www.tutorialspoint.com/java)   2. Introduction to Programming Using Java, v.7, David J. Eck, http://math.hws.edu/javanotes/  

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
10
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
5
70
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
25
25
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
9
9
Final Sınavı
1
12
12
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Yazılım Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Yazılım Mühendisliği problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık Yazılım Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir yazılım sistemini, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar, gerçekleştirir, sınar, doğrular, raporlar, ölçer ve bakımını yapar; bu amaçla modern yöntemleri uygular.

X
4

Yazılım Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Yazılım Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

Yazılım Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik ve Yazılım uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik ve yazılım çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir. 

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Yazılım Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişebilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Yazılım Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir. 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.