MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Yazılım Mühendisliği

GBE 251 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Alan Dışı Disiplinler için Biyolojiye Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
GBE 251
Güz
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere biyolojinin temel ilkeleri ve birleştirici kavramları hakkında bir temel oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır. Öğrencilere bilim, bilimsel araştırmanın doğası ve evrimin Dünya üzerindeki tüm yaşamı ve çeşitliliği nasıl açıkladığı hakkında bir kavrayış kazandırılması amaçlanmaktadır. Ders tüm canlı organizmaların paylaştığı ortak özelliklerle birlikte kendilerine has özelliklerine odaklanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Biyolojik olayların incelenmesi ve değerlendirilmesinde bilimsel yöntemi uygulayabilecek,
  • Disiplinler arası eleştirel düşünme ve sorun çözme yeteneklerini uygulayabilecek,
  • Biyolojiyi tanımlayabilecek ve tüm yaşam formlarının ortak özelliklerini belirleyebilecek,
  • Hücre bileşenlerini ve işlevlerini belirtebilecek,
  • Taksonomik sınıflandırmayı ve her bir üstâlem ve âlemde bulundan organizmaların temel özelliklerini tanımlayabilecek
  • Bitkiler, hayvanlar, funguslar, protistler ve bakterilerin özelliklerini kıyaslayabilecek,
  • Ekolojiyi, bir ekosistemin bileşenlerini ve ekosistemlerde enerji akışını açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Bilimsel yöntem, yaşam formları, ekoloji, ve canlı organizmaların özellikleri tanıtılacaktır. Bu derste ayrıca hücre teorisi ve hücrelerin başlıca moleküler yapıları, DNA, RNA ve proteinler anlatılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yaşam bilimine giriş Biology: The Core. Eric J Simon- Pearson. (ISBN: 9780321833334) Bölüm 1
2 Bilimsel yöntem Biology: The Core. Eric J Simon-Bölüm 1
3 Yaşamın kimyası Biology: The Core. Eric J Simon-Bölüm 2
4 Amino asitler, proteinler ve nükleik asitler Biology: The Core. Eric J Simon-Bölüm 2
5 Hücre: Yaşamın temel birimi Biology: The Core. Eric J Simon-Bölüm 3
6 Enerji ve Yaşam Biology: The Core. Eric J Simon-Bölüm 4
7 Ara sınav
8 Kromozomlar ve kalıtım Biology: The Core. Eric J Simon-Bölüm 5
9 DNA: Yaşam molekülü Biology: The Core. Eric J Simon-Bölüm 6
10 DNA, RNA ve protein Biology: The Core. Eric J Simon-Bölüm 6
11 Darwinci evrim Biology: The Core. Eric J Simon-Bölüm 7
12 Biyoçeşitlilik 1: Mikroskopik organizmalar Biology: The Core. Eric J Simon-Bölüm 8
13 Biyoçeşitlilik 2: Funguslar ve Bitkiler Biology: The Core. Eric J Simon-Bölüm 9
14 Biyoçeşitlilik 3: Hayvanlar Biology: The Core. Eric J Simon-Bölüm 10
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Biology: The Core. Eric J Simon.    Pearson. (ISBN: 9780321833334)

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
0
Final Sınavı
1
0
    Toplam
0

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Yazılım Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Yazılım Mühendisliği problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık Yazılım Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

3

Karmaşık bir yazılım sistemini, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar, gerçekleştirir, sınar, doğrular, raporlar, ölçer ve bakımını yapar; bu amaçla modern yöntemleri uygular.

4

Yazılım Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

5

Yazılım Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

Yazılım Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik ve Yazılım uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik ve yazılım çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir. 

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Yazılım Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişebilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Yazılım Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.