MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Yazılım Mühendisliği

FENG 345 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mühendisler için Sayısal Yöntemler I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FENG 345
Güz
2
2
3
7

Ön-Koşul(lar)
  MATH 154 İzlemiş olmak (Derse kayıt olup NA veya W notu dışında bir nota sahip olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, mühendislikteki bir süreci veya problemi tanımlayan denklemlerin çözümünde yaygın olarak kullanılan nümerik analiz tekniklerini öğretmek, uygulamalarını sunmak ve öğrencilerin bu teknikleri bilgisayar programlama dili kullanarak basit algoritmalar ile kullanmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Karmaşık matematiksel modelleri açıklayabilecektir.
  • Karmaşık matematiksel modelleri açıklayabilecektir.
  • Doğrusal ve doğrusal olmayan sistemlere çözüm üretebilecektir.
  • Veri setlerine eğri uydurma işlemini tanımlayabilecektir.
  • Nümerik analiz tekniklerinin mühendislik uygulamalarını tartışabilecektir.
  • Diferansiyel denklemleri numerik yöntemler kullanarak çözebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders öğrencilere lineer denklem sistemlerinin çözümü, iterasyon metodları, interpolasyon, nümerik türev, nümerik integrasyon, lineer olmayan denklemlerin numerik çözümü, sıradan diferansiyel denklemlerin numerik çözümü, başlangıç ve sınır değer problemleri, sonlu farklar metodu ve mühendislik problemlerinde uygulamaları açıklar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, hata analizi, kesme hatası, yuvarlama hatası, yaklaşımın hata mertebesi Bölüm-1; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra
2 MATLAB’in Temelleri ve MATLAB ile Programlama Bölüm-1; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra
3 Lineer olmayan denklem sistemlerinin çözümü: Grafik metodu, Yarılama metodu, Değişken kesen yöntemi Bölüm-2; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra
4 Lineer olmayan denklem sistemlerinin çözümü: Ardışık yaklaşımlar yöntemi, Newton-Raphson yöntemi Bölüm-2; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra
5 Lineer denklem sistemlerinin çözümü: Matris işlemleri, Gauss eliminasyon yöntemi, pivoting Bölüm-3; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra
6 LU faktörizasyon yöntemi, Cholesky çarpanlara ayırma, QR çarpanlara ayırma Bölüm-3; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra
7 Eğri Uydurma: Lineer Regresyon, En küçük kareler yöntemi, lineer olmayan regresyon Bölüm-4; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra
8 Eğri uydurma: İnterpolasyon polinomları, Kama İnterpolasyonu Bölüm-4; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra
9 Ara Sınav
10 Sayısal Türev Formülleri: Newton-Cotes Formülleri, Trapez Kuralı, Bölüm-5; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra
11 Sayısal Türev Formülleri: Simpson’s 1/3 Kuralı, Simpson’s 3/8 Kuralı, Sayısal İntegral Bölüm-5; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra
12 Diferansiyel denklemlerin yaklaşık çözümleri: Euler Metodu, Heuns’s Metodu Bölüm-6; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra
13 Diferansiyel denklemlerin yaklaşık çözümleri: Runge Kutta Metodları Bölüm-6; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra
14 Diferansiyel denklemlerin yaklaşık çözümleri: sınır değer problemleri Bölüm-6; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Steven, C. Chapra. Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists. Fourth Edition, McGraw-Hill, 2018.

ISBN 978-0-07-339796-2

Önerilen Okumalar/Materyaller

Numerical Analysis by Timothy Sauer, 2006, Pearson;

Numerical Methods for Engineers and Scientists: An Introduction with Applications using MATLAB by Gilat and Subramaniam, Wiley.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
20
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
0
Final Sınavı
1
0
    Toplam
0

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Yazılım Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Yazılım Mühendisliği problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık Yazılım Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir yazılım sistemini, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar, gerçekleştirir, sınar, doğrular, raporlar, ölçer ve bakımını yapar; bu amaçla modern yöntemleri uygular.

4

Yazılım Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Yazılım Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

Yazılım Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik ve Yazılım uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik ve yazılım çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir. 

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Yazılım Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişebilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Yazılım Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.