MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Yazılım Mühendisliği

ENG 210 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mühendisler için Teknik İngilizce
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ENG 210
Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin teknik İngilizce konusunda anlama, uygulama ve yazma becerilerini geliştirmektir. Bu ders, ayrıca, öğrencilerin mühendislik alanında rapor hazırlama ve sözlü iletişim kurma yetilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Alan-içi ve alan-dışı hedef kitlelere yönelik farklı türde mühendislik belgelerini uygun yapı, dilbilgisi kuralları ve kelime dağarcığı çerçevesinde oluşturabilecektir.
  • Alan-içi ve alan-dışı hedef kitlelere yönelik farklı türde mühendislik belgelerini uygun yapı, dilbilgisi kuralları ve kelime dağarcığı çerçevesinde oluşturabilecektir.
  • Net ve anlaşılır teknik yönergeler verebilecektir
  • Teknik talimatnameleri takip edebilecektir
  • • Mantıklı bir önermeyi desteklemek için intihal etiğine uygun alıntı yapabilecektir
  • Mantıklı bir önermeyi desteklemek için intihal etiğine uygun alıntı yapabilecektir
  • Mühendislik alanı özelinde disiplinler arası etkin iletişim kurabilecektir
Ders Tanımı Bu ders, öğrencileri proje uygulamalarına dahil etmek suretiyle, teknik dile uygun dil kullanımı, teknik rapor yazma, özet çıkarma ve proje önerisi hazırlama konularına ağırlık vererek teknik yazma ve konuşma becerilerini geliştirir

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders Bilgilendirme
2 Bilgi organizasyonu (Unit-1 Holloway, B. R. (2014). Technical Writing Basics, Fourth Edition, Essex: Pearson
3 Temel Teknik Yazım Kuralları (Unit-2, 2.4)-Uygun kelime seçimi Laplante, P.A. (Technical Writing A Practical Guide for Engineers, Scientists, and Nontechnical Professionals, Second Edition, New York: Taylor & Francis. (pp. 17-33)
4 Yönerge ve Yönlendirme: Süreç Anlatımı Holloway, B. R. (2014). Technical Writing Basics, Fourth Edition, Essex: Pearson (pp. 59-77).
5 Grup sunumları “Süreç açıklama” Değerlendirme-1: Sunum
6 Analiz Yapma: Rapor Yazma Holloway, B. R. (2014). Technical Writing Basics, Fourth Edition, Essex: Pearson (pp. 79-102).
7 Analiz Yapma: Rapor Yazma Holloway, B. R. (2014). Technical Writing Basics, Fourth Edition, Essex: Pearson (pp. 79-102).
8 Teknik Raporlama (Unit-6, 6.3.1)-Öneri Değerlendirme-2: Proje Önerisi Laplante, P.A. (Technical Writing A Practical Guide for Engineers, Scientists, and Nontechnical Professionals, Second Edition, New York: Taylor & Francis. (pp. 143-147)
9 Proje önerileri geribildirimleri
10 Rapor yazma Holloway, B. R. (2014). Technical Writing Basics, Fourth Edition, Essex: Pearson (pp. 103-156).
11 Rapor yazma Holloway, B. R. (2014). Technical Writing Basics, Fourth Edition, Essex: Pearson (pp. 103-156).
12 Proje geribildirim
13 Proje geribildirim Değerlendirme-3: Bireysel Proje Raporları
14 Proje sonuç sunumu Son Değerlendirme
15 Proje sonuç sunumu Son Değerlendirme
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Holloway, B. R. (2014). Technical Writing Basics, Fourth Edition, Essex: Pearson, ISBN 10: 1-269-37450-8

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
0
    Toplam
0

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Yazılım Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Yazılım Mühendisliği problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık Yazılım Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

3

Karmaşık bir yazılım sistemini, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar, gerçekleştirir, sınar, doğrular, raporlar, ölçer ve bakımını yapar; bu amaçla modern yöntemleri uygular.

4

Yazılım Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

5

Yazılım Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

Yazılım Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik ve Yazılım uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik ve yazılım çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir. 

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Yazılım Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişebilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Yazılım Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.