MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Yazılım Mühendisliği

CE 360 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kablosuz İletişim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 360
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Problem çözme
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere kablosuz iletişimin temellerini anlatmak, sinyaller ve kodlama konularına giriş yapmaktır. Derste WLAN'lar ve WPAN'lar ile sensör ağları anlatılacak; hücresel ve uydu iletişim sistemleri hakkında genel bir fikir verilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Link seviyesinde alıcı ve verici telsiz haberleşme sistemlerini açıklayabilecektir,
  • Telsiz kanallardaki kayıpları modelleyebilecektir,
  • Telsiz kanallardaki lognormal gölgelemeyi modelleyebilecektir,
  • Kablosuz PAN'ler konuları hakkında bilgi sahibi olacaktır,
  • Sayısal modülasyon tekniklerini karşılaştırabilecektir,
  • Çok taşıyıcılı modülasyonları tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders kapsamında İletim Temelleri; İletişim ağları; Kablosuz kanal; Sinyal Kodlama Teknikleri; Kodlama ve Hata Kontrolü; Kablosuz LAN'lar; Bluetooth ve PAN; sensör ağları; Hücresel Ağlar -4G ve LTE; Mobil IP; Uydu Haberleşmesi konuları işlenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kablosuz Teknolojilere giriş Chapter 1 – Wireless Communication Systems and Networks, Cory Beard, William Stallings, ©2016 Pearson Education Ltd. 1st Ed.
2 İletim Temelleri Chapter 2 – Wireless Communication Systems and Networks, Cory Beard, William Stallings, ©2016 Pearson Education Ltd. 1st Ed.
3 Haberleşme ağları Chapter 3 Wireless Communication Systems and Networks, Cory Beard, William Stallings, ©2016 Pearson Education Ltd. 1st Ed.
4 Protokoller ve TCP/IP Chapter 4 Wireless Communication Systems and Networks, Cory Beard, William Stallings, ©2016 Pearson Education Ltd. 1st Ed.
5 Kablosuz Kanal Özellikleri Chapter 6 Wireless Communication Systems and Networks, Cory Beard, William Stallings, ©2016 Pearson Education Ltd. 1st Ed.
6 Sinyal Kodlama Teknikleri Chapter 7/8/9 Wireless Communication Systems and Networks, Cory Beard, William Stallings, ©2016 Pearson Education Ltd. 1st Ed.
7 Kodlama ve Hata Kontrolu Chapter 10 Wireless Communication Systems and Networks, Cory Beard, William Stallings, ©2016 Pearson Education Ltd. 1st Ed
8 Ara Sınav
9 Kablosuz ağlar Chapter 11 Wireless Communication Systems and Networks, Cory Beard, William Stallings, ©2016 Pearson Education Ltd. 1st Ed.
10 Bluetooth ve PAN Chapter 12 Wireless Communication Systems and Networks, Cory Beard, William Stallings, ©2016 Pearson Education Ltd. 1st Ed.
11 Hücresel Ağlar Chapter 13 Wireless Communication Systems and Networks, Cory Beard, William Stallings, ©2016 Pearson Education Ltd. 1st Ed.
12 4G ve LTE Chapter 14 Wireless Communication Systems and Networks, Cory Beard, William Stallings, ©2016 Pearson Education Ltd. 1st Ed.
13 Mobil IP Chapter 15 Wireless Communication Systems and Networks, Cory Beard, William Stallings, ©2016 Pearson Education Ltd. 1st Ed.
14 Uydu Haberleşmesi Chapter 16 Wireless Communication Systems and Networks, Cory Beard, William Stallings, ©2016 Pearson Education Ltd. 1st Ed.
15 Proje sunumları
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Wireless Communication Systems and Networks, Cory Beard, William Stallings, ©2016 Pearson Education Ltd. 1st Ed.Publisher:  Prentice Hall ISBN13:  9780131918351

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
30
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
6
2
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
5
4
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Final Sınavı
1
5
5
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Yazılım Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Yazılım Mühendisliği problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık Yazılım Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir yazılım sistemini, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar, gerçekleştirir, sınar, doğrular, raporlar, ölçer ve bakımını yapar; bu amaçla modern yöntemleri uygular.

X
4

Yazılım Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Yazılım Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

Yazılım Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik ve Yazılım uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik ve yazılım çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir. 

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Yazılım Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişebilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Yazılım Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir. 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.