MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Yazılım Mühendisliği

CE 342 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mikroişlemcilerin Temelleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 342
Güz/Bahar
2
2
3
6

Ön-Koşul(lar)
  EEE 242 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Dersin temel amacı, öğrencilere mikrobilgisayarları ve mikroişlemcileri tanıtmaktır. Bu ders kapsamında 80x86 ailesinin mimarisinin anlaşılması, 80x86 merkezi işlem biriminin (CPU) altseviyeli görevler için Assembly dili ile programlanması, bilgisayar örgütlemesinin tanıtılması ve bilgisayar mimarisi konuları işlenecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • işlemci mimarisi ve program geliştirme ortamı ile uyumlu assembly dili programları yazabilecektir,
  • bellek yönetimi, korumalı mod ve laboratuvarda kullanılan sanal 8086 modunu tanımlayabilecektir,
  • yazılım ve donanım kesicilerinin çalışmasını açıklayabilecektir,
  • başlangıç adresi, hafıza ve girdi/çıktı adres aralığı ve yansıma adreslerini belirlemek üzere gömülü bir elemanı analiz edebilecektir,
  • SRAM bellekleri kullanarak doğrudan örtüşmeli veya n-yollu çağrışımlı önbellek tasarlayabilecektir,
  • verilen genel özelliklerle uyumlu, SRAM, DRAM, EPROM ve FLASH gibi tipik bellek bileşenlerinden bellek yapabilecektir.
Ders Tanımı Bilgisayarların en temel bileşenlerinden olan mikroişlemcilerin incelendiği bu derste mikroişlemcilerin temel kavramları ve çevirici ile bilgisayarın temel bileşenleri arasındaki ilişki; 80x86 işlemci mimarisi, 80x86 tabanlı çevirici dil programlama, bilgisayar organizasyonu, ve PC mimarisi konuları anlatılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mikroişlemcileri programlamaya giriş Mazidi, Chapter 0
2 X86 mikroişlemcisi Mazidi, Chapter 1
3 Program bölümleri ve adresleme modları Mazidi, Chapter 2
4 Veri hareketi komutları Mazidi, Chapter 2
5 Kontrol transferi komutları ve basit döngüler Mazidi, Chapter 2
6 Aritmetik ve mantık komutları: toplama, çıkarma, bölme ve çarpma Mazidi, Chapter 3
7 Fonksiyon ve makrolar Mazidi, Chapter 4
8 Arasınav I
9 Basit Giriş/Çıkış arayüzü ve 8255 programlama Mazidi, Chapter 11
10 Kesiciler Mazidi, Chapter 14
11 Hafıza arayüzü DRAM tasarımı Mazidi, Chapter 22
12 Hafıza arayüzü SRAM tasarımı Mazidi, Chapter 22
13 Veriyolu zamanlama Ders notları
14 Arasınav II
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

The x86 PC Assembly Language, Design, and Interfacing, Muhammad Ali Mazidi, Janice Gillispie Mazidi, and Danny Causey; ISBN 0136092268.

Önerilen Okumalar/Materyaller

INTEL Microprocessors 8086/8088, 80186/80188, 80286, 80386, 80486, Pentium, Prentium ProProcessor, Pentium II, III, 4:7/e, Barry Brey, Prentice Hall, 2006, ISBN10: 0131195069 | ISBN13: 9780131195066

The 8088 and 8086 Microprocessors, Programming, Interfacing, Software, Hardware, and Applications, 4th Ed., Walter A. Triebel, Avtar Singh, Prentice Hall, 2003, ISBN10: 0130930814 ISBN13: 9780130930811.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
45
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
0
Final Sınavı
1
0
    Toplam
0

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Yazılım Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Yazılım Mühendisliği problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık Yazılım Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir yazılım sistemini, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar, gerçekleştirir, sınar, doğrular, raporlar, ölçer ve bakımını yapar; bu amaçla modern yöntemleri uygular.

X
4

Yazılım Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

5

Yazılım Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X
6

Yazılım Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik ve Yazılım uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik ve yazılım çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir. 

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Yazılım Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişebilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Yazılım Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir. 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.