Eğitim Amaçları

1.     Yazılım Mühendisliği programı mezunları yazılımla ilişkili problemlere belirtim, tasarım planlama ve yönetim yollarıyla geliştirdikleri çözümler üretirler.

2.     Yazılım Mühendisliği programı mezunları çok disiplinli yazılım projelerindeki ekip çalışmalarında yönetici rolünü üstlenir.

3.     Yazılım Mühendisliği programı mezunları yazılım sistemleri ve projelerinde planlama, belirtim, çözümleme, tasarlama, gerçekleme, ölçüm, test ve bakım aşamalarında etkin rol üstlenirler.

4.     Yazılım Mühendisliği programı mezunları AR-GE nitelikli projelerde etkin bir şekilde yer alırlar.